Systemy Bezpieczeństwa w Magazynie - co musisz wiedzieć?

Szukasz obiektu pod magazyn? Niezależnie od tego, czy zainwestujesz w hale magazynowe budowane od podstaw, czy wybierzesz wynajem gotowych już obiektów, to systemy bezpieczeństwa w magazynie są elementem, na który musisz zwrócić szczególną uwagę.

Organizacja przestrzeni ma znaczenie

Odpowiednia organizacja przestrzeni to klucz do sukcesu, szczególnie gdy obiekt jest duży. Zaplanowanie przestrzeni w sposób funkcjonalny i czytelny zapewni bezpieczeństwo przebywającym tam pracownikom, a także przyczyni się do optymalizacji działań wykonywanych wewnątrz obiektów. Hale magazynowe podzielone na funkcjonalne, wyraźnie oznakowane strefy i wyznaczenie ciągów komunikacyjnych ułatwią poruszanie się po magazynie zarówno osobom, jak i maszynom. System bezpieczeństwa w magazynie w kontekście organizacji przestrzeni to także:

 • przestrzeganie dopuszczalnej wartości obciążenia regałów (a w przypadku magazynów piętrowych także stropów i podłóg);
 • zabezpieczenie instalacji (np. progów zwalniających czy pomostów kablowych);
 • wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o odpowiedniej szerokości (jednokierunkowy dla pracowników o szerokości min. 0,7 5m, dwukierunkowy min. 1 m).

Wyznaczenie tras komunikacyjnych

W jaki sposób wydzielić strefy, wyznaczyć trasy komunikacyjne lub wydzielić obszar zagrożenia? Najprostszym sposobem, niewymagającym dużych nakładów finansowych jest wykorzystanie taśm znakujących: czarno-żółte lub czerwono-białe pasy wyraźnie ostrzegają o ewentualnym zagrożeniu. Stosuje się je często:

 • na schodach,
 • na krawędziach ramp i filarów,
 • przy regałach magazynowych.

Istotnym elementem ułatwiającym oznakowanie magazynu są także słupki i pachołki, jako element systemu bezpieczeństwa w magazynie często stosuje się też progi zwalniające i odbojnice umieszczone przy filarach. Dzięki temu pojazd, np. wózek widłowy, przy ewentualnym uderzeniu nie uszkodzi konstrukcji budynku, nie rozwinie także nadmiernej prędkości. Montaż elementów ostrzegawczych tego typu jest prosty i nie wymaga stosowania narzędzi spawalniczych.

Zadbaj o bezpieczeństwo w magazynie - ochrona przeciwpożarowa

Przeciwpożarowe systemy bezpieczeństwa w magazynie powinny być dopasowane do:

 • wielkości obiektu,
 • rodzaju składowanych towarów.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa jest szczególnie ważnym i trudnym aspektem przy magazynowaniu produktów wybuchowych, łatwopalnych i niebezpiecznych dla środowiska. Informacja, jak zachować się w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia powinna znajdować się w określonym miejscu w magazynie. Oprócz instrukcji, konieczny też jest montaż urządzeń gaśniczych w łatwo dostępnym w przypadku pożaru miejscu.

Przeszkoleni pracownicy i jasno określony plan działania w przypadku sytuacji zagrożenia to także ważny aspekt podnoszący poziom bezpieczeństwa w magazynie.

Kontrola terenu

Doskonale zaprojektowane magazynowe hale namiotowe to nie wszystko - aby zapewnić bezpieczeństwo przebywającym wewnątrz pracownikom, a także uchronić się od ewentualnych działań osób trzecich, zaleca się także zatrudnienie pracowników ochrony fizycznej, a także inwestycję w zabezpieczenia w formie bram i krat oraz zabezpieczenia elektroniczne (np. CCTV).

Co jeszcze wpływa na bezpieczeństwo w magazynie?

Nie tylko przeciwpożarowe systemy bezpieczeństwa w magazynie, organizacja przestrzeni oraz kontrola obiektu z zewnątrz wpływają na ogólne bezpieczeństwo magazynu. Nie bez znaczenia są także elementy takie jak:

Oznakowanie magazynu

Aby powierzchnie magazynowe były bezpieczne dla pracowników, powinny być odpowiednio oznakowane. W magazynach, niezależnie od rodzaju magazynowanych produktów stosuje się:

 • znaki ewakuacyjne;
 • znaki przeciwpożarowe;
 • znaki informacyjne;
 • znaki ochrony i higieny pracy;
 • znaki elektryczne.

Przestrzeganie zasad BHP

Stosowanie się do zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu transportu wewnętrznego i magazynowania, takich jak m.in.:

 • przestrzeganie dopuszczalnych norm nośności lub masy załadunku przy korzystaniu ze środków transportowych;
 • odpowiednie zabezpieczenie transportowanych ładunków;
 • stosowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych;
 • stosowanie odpowiedniego oznakowania;
 • systematyczne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa z uwzględnieniem procesów pracy, stanu technicznego urządzeń i maszyn.

Oświetlenie

Rozkład światła oraz jego natężenie powinno być dobrane do wymagań związanych z danym miejscem pracy. Odpowiednio dobrane oświetlenie ułatwia poruszanie się po obiekcie i zwiększa bezpieczeństwo przebywających w magazynie pracowników.

Szkolenie pracowników

Świadomość zagrożeń i umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych to działania prewencyjne, dzięki którym ryzyko zagrożenia związanego z niewłaściwą eksploatacją systemów magazynowych maleje.

Podsumowanie

Na systemy bezpieczeństwa w magazynie składa się wiele elementów - zarówno wyznaczenie odpowiednich tras komunikacyjnych przez pracodawcę, jak i przestrzeganie norm i zasad przez pracowników. Zakres zabezpieczeń i rodzaj zastosowanych systemów bezpieczeństwa uzależniony będzie od konkretnych potrzeb danej firmy w zależności od wielkości magazynu, jego funkcji, a także rodzaju przechowywanych w magazynie materiałów. System bezpieczeństwa w magazynie to wielowątkowe zagadnienie, do którego należy podejść kompleksowo.

Hale namiotowe dostępne w całej Polsce

Zadzwoń do nas
Napisz do nas
Skonfiguruj halę

Wyślij zapytanie

Administratorem Twoich danych jest PROTAN ELMARK
KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na kontakt w formie elektronicznej (e-mail)

Zadzwoń do nas

+48 690 690 510

Lub bezpośrednio z działem sprzedaży

Aleksandra Gronek
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Kinga Kraśner
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Agata Bogacka
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Marta Turska
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Agnieszka Kaczmarek
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Łukasz Krzymieniecki
Ekspert Handlowo-Techniczny
Krystian Sałek
Ekspert Handlowo-Techniczny
Krystian Mizerny
Ekspert Handlowo-Techniczny
Hubert Włodarczak
Ekspert Handlowo-Techniczny
Marcin Bielawa
Ekspert Handlowo-Techniczny
Iwona Matyniak
Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Rybarska
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Marcin Janowski
Dyrektor Sprzedaży Eksportowej
Agnieszka Wysocka
Export Development Manager
Klaudia Rozmiarek
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Elżbieta Dunowska
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Hanna Majchrowicz
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Magdalena Walczak
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Patrycja Smorawińska
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Natalia Skupniewicz
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Julia Wieczorek
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Marta Rozmiarek
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Bezpłatna wycena
Aleksandra Gronek
Kierownik Działu Obsługi Klienta